Hur rör sig kunden i det digitala landskapet?

Webbanalytikern

Webbanalytikern knyter samman och förklarar datan från företagets digitala plattformar. Med rätt analys kan man fatta smartare beslut och därmed öka konverteringsgraden.

Webbanalytikern  kartlägger kundens beteenden när den rör sig runt i det digitala landskapet. Genom att ta fasta på mätvärden och nyckeltal som visar att företagets försäljning, kommunikation och affärsstrategi är effektiv i digitala kanaler.

Ämnen och kunskaper från portfolion

 • Affärsmannaskap och digital transformering
 • Webbteknik
 • Digital marknadsföring
 • SEO, SEM
 •  Webbanalys och branschcertifiering
 • Kompetensportfölj och entreprenörsskap
 • CRO, konverteringsoptimering och testning
 •  Statistik och mätmetodik
 • Presentation och visualisering av data
 • Lärande i arbete (LIA 1)
 • Lärande i arbete (LIA 2)
 • Examensarbete

En del av innehållet, lite mer specificerat

 • Spårningsteknik – spårningskod, javascript, tracking, tag management-verktyg som Google Tag Manager och Adobe Tag Management, etc.
 • Konvertering – konverteringsoptimering, A/B-testning och multivariata tester, testverktyg.
 • Mätetal och mätpunkter – analys av stora datamängder, ta fram relevanta KPI (Key Performance Indicator), begrepp och funktioner.
 • Digital marknadsföring – SEM & SEO, display, retargeting, content marketing, digital annonsering, prisjämförelse, etc.
 • Webbteknik – HTML, Javascript, jQuery, Local storage och cookies, DOM/BOM, SQL, etc.
 • Webbanalys – köpprocesser, kommunikationsmål, digital strategi, trafikanalys, attribution, signifikanstestning, etc.
 • Rapportering och presentation – visualisering av data, presentation av data, den data-drivna organisationen, etc.