PRAKTIK hos car.info

– Tagit fram makro och mikro konverteringsmål för Car.info.se, samt i utbildande syfte satt samman ppt för medarbetarna.

– Sett över uppsättning av Cookiebanner för Car.info.se och i utbildande syfte satt samman ppt angående GDPR lag/riktlinjer till medarbetarna.

– Övergripande SEO analys genom Screaming Frog av Car.info.se och lämnat förslag på åtgärder.

– SEO analys med konkreta förslag och åtgärder för Onpage faktorer. Sökordsanalyser kopplade till Onpage faktorer för konkurrenter och till egna sidor. Skapat unika SEO rapporter till ca 23 olika sidor hos Car.info.se

– Lämnat rapport på Speed Insight (Google) för Car.info.se ochTigoo.com

– Genomfört användartester för urlsida hos Car.info. Satt upp case och guidat testpersoner genom inspelning av deras interaktion med sidan. Satt samman rapport med förslag på åtgärder.